Authorจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น (ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย (ปล่อยชั่วคราว) / จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

วิธีพิจารณาความอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library345.05 จ223คCHECK SHELVES
Political Science Library345.05 จ223คCHECK SHELVES
Political Science Library345.05 จ223คCHECK SHELVES
Political Science Library345.05 จ223คCHECK SHELVES
Political Science Library345.05 จ223คCHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 859 จ223ค 2548LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 859 จ223ค 2548CHECK SHELVES