Authorพนิดา วสุธาพิทักษ์
Titleปู่เย็น เป็นอยู่ / พนิดา วสุธาพิทักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : พิมพ์บูรพา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 157 หน้า: ภาพประกอย; 19 ซม

เย็น แก้วมณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS570.6.Y10 พ153ปCHECK SHELVES