Authorเอกรัตน์ อุดมพร
Titleสุภาษิตสอนหญิงสุนทรภู่ / เอกรัตน์ อุดมพร
Imprint กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2548
Descript 182 หน้า ; 21 ซม

สุภาษิตและคำพังเพยไทย ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPN6519.T5 อ251สหCHECK SHELVES
Arts LibraryPN6519.T5 อ251สหCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.995911 อ881สสCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.995911 อ881สสCHECK SHELVES