Authorชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Titleวรรณลดา : รวมบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 279 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การชมความงามของนางในวรรณคดี -- ความคิดเรื่อง พุทธราชา ในวรรณคดีไทย -- คำศัพท์ในวรรณคดีไทย : กรณีศึกษากลุ่มคำ จำแลงอินทรีย์ จำแลงแปลงกาย จำแลงกาย จำแลงร่าง และคำอื่นๆ ที่มีความคล้ายกัน -- ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่อง -- พญากง พญาพาน : ตัวละครไทยที่ได้มาจากวรรณคดีสันสกฤต -- พระลอตามไก่ : ความงามหรือความเป็นความตาย -- พี่เลี้ยงในวรรณคดี -- รูปนั้นสำคัญไฉน : ศึกษาจากตัวละครเอกฝ่ายชายในวรรณคดีไทย -- สามตาพระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า -- หนังสือประโลมโลกที่ขึ้นชื่อในสมัยรัชกาลที่ 5


ภาษาไทย วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionPUB PL4225 ช17วLIB USE ONLY
Arts LibraryPL4225 ช17วCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ช17วCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ช17วCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.9109 ช221วลCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.9109 ช221วลCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 012680LIB USE ONLY
Arts Library : Special CollectionW PL4225 ช17วLIB USE ONLY
Arts Library : Mahachakri Sirindhorn Bld.PL4225 ช17วCHECK SHELVES