Authorขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
Titleความคิดทางปรัชญาในพิธีกรรมข้าวของล้านนา / ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
Imprint 2544
Descript ก-ฎ, 192 แผ่น

ข้าว -- พิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) การทำนา -- พิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.09593 ข271คCHECK SHELVES