Authorสมพร พรหมหิตาธร
Titleพยานหลักฐานคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 339 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

คำฟ้อง -- คำให้การ -- การกำหนดประเด็นข้อพิพาท -- การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล -- หน้าที่นำสืบ -- ภาระการพิสูจน์ -- ข้อสันนิษ,ฐานของกฎหมาย -- ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องสืบพยาน -- พยานรับฟังได้หรือไม่ได้ -- การเผชิญสืบและการส่งประเด็น -- อำนาจศาลในการสืบพยาน -- พยานบุคคล -- พยานเอกสาร -- พยานวัตถุ -- พยานผู้เชี่ยวชาญ


กฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 753 ส265พ 2538CHECK SHELVES