Authorนิธิวดี มณีวัฒนา
Titleกำลังแห่งความมั่งคั่ง =The Power of wealth / นิธิวดี มณีวัฒนา, นพพร ลีปรีชานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

รูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างสมดุลตามหลักธรรมชาติ -- ลงทุนกับทุนอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยหัวใจ -- อิสรภาพที่แท้จริง ที่ได้รับทันทีจากการสร้างคุณค่าสู่สังคม -- หัวใจของการลงทุน -- โครงสร้าง 4x3 รวมทุกอย่างของชีวิตและการลงทุน -- กำลังแห่งความมั่งคั่ง (the power of wealth )


การลงทุน การเงิน -- การบริหาร ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.6 น614กCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.152 น614ก 2549CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 213 2549CHECK SHELVES