Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorHuang, Zhilian
TitleDong ya di li yi shi jie : Zhongguo feng jian wang zhao yu zhao xian ban dao guan xi tai lun / Huang Zhilian
Imprint Beijing : Zhonggue ren min da xue chu ban she, 1994
Descript 569 p. ; 20 cm

Tributary system (China) -- Case studies China -- Foreign relations -- Korea Korea -- Foreign relations -- China

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS740.5.K6 H874DCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram