Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorZhou, Feixiang
TitleMin zu jiao yu xian zhuang yu zhang wang / Zhou Feixiang
Imprint Guangxi : Guangxi min zu chu ban she, 1992
Descript 224 p. ; 19 cm

Minorities -- Education -- China

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackLC3737.C6 Z63MCHECK SHELVES
Arts Library : StackLC3737.C6 Z63MCATALOGING

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram