Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
Titleคู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา+ภาควิสาขบูชา ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ระหว่างเสาร์วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงเสาร์วันที่ 26 กันยายน 2530 และ ระหว่างเสาร์วันที่ 16 เมษายน ถึงเสาร์วันที่ 25 มิถุนายน 2531 / ของ พุทธทาสภิกขุ
Imprint สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2545
Edition พิมพ์ครั้งแรก ของหนังสือธรรมโฆษณ์ หมวดที่ 4 ชุดชุมนุมธรรมบรรยาย
Descript 5, [22], 490 หน้า: ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

สารบาญ: สิ่งแรกที่จะต้องรู้จักนั้น คือความทุกข์ -- การหมดความเห็นแก่ตัว คือหมดทุกข์ -- ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้า มิใช่ตัวตน -- คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์กแบบ และการปฏิบัติ ตอนที่ 1 ว่าด้วย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน, ตอนที่ 2 ว่าด้วย เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน, ตอนที่ 3 ว่าด้วย จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน, ตอนที่ 4 ว่าด้วย ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน -- การใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์ ในบ้านเรือน -- การจัดการที่เหตุ ของสิ่งที่มีเหตุ (อย่าเอาไม้สั้นไปรับขี้) -- พระพุทธศาสนาทั้งกลม -- อัสมิมานะ, ภพ, ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก -- ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา -- มารู้จักพระพุทธศาสนากัน ให้ยิ่งกว่าสิ่งที่แล้วมา


พุทธศาสนา ความทุกข์ สติปัฏฐาน อานาปานสติ์

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.1-33/37LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram