Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleศิริ ศิริโยธิน
Imprintกรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทชัย, 2523
Descript ก-ข, (15), 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

สัมภาษณ์พลตรีศิริ ศิริโยธิน 5 ก.พ. 2522: ธนาคารกรุงเทพ ; วิกฤตการณ์ของธนาคาร ; กระทรวงเศรษฐการเข้าถือหุ้นปี 2495 ; เปิดสาขาในโตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ลอนดอน ; ตั้งทุน stabilization ในสภาเศรษฐกิจ ; ประธานธนาคารกับความผันผวนทางการเมือง ; ธนาคารในระยะสงครามและหลังสงคราม ; ประกันราคาข้าว -- ผลงานที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เศรษฐการเดิม) -- พลตรีศิริ ศิริโยธิน กับภารกิจบางประการของกรมการขนส่งทหารบก / พลตรีสังข์ ผดุงกุล: กรมพาหนะทหารบก ; ขบถแมนฮัตตัน -- การปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ; การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม -- หลักการบริหารที่ดี ; งานซ้อนงานระหว่างหน่วยราชการ ; ปรับปรุงงานรัฐวิสาหิจ ; ระบบ P.C. -- คำปราศรัยเนื่องในการเปิดประชุมนายช่างพิเศษเขตการทาง ... 26 มิ.ย. 2518: การพัฒนาหรือสงเคราะห์ผู้มีรายได้ต่ำในกรุงเทพฯ ; งบประมาณของกรมทางหลวง ; การสร้างทางสายแม่สอด-อุ้มผาง -- พลตรีศิริ ศิริโยธิน กับรัฐสภา: ผลงานการเป็น ส.ส. ; การดำรงตำแหน่งประธานสภา ; คำอภิปรายในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 2/ 2522 เมื่อ 7 มิ.ย. 2522: ความมั่นคงของประเทศ-ผู้อพยพลี้ภัย ; ความสงบภายในประเทศ-นโยบายในการปราบผู้มีอิทธิพล ; น้ำมัน ปัญหาเศรษฐกิจที่ถาวร-สหกรณ์-ท่าเรือน้ำลึกที่สัตหีบ -- ไปดูพลตรีศิริ ศิริโยธิน หาเสียงเลือกตั้ง / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ -- โครงสร้างการศึกษาของชาติ ; จำนวนเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก ; การปฏิรูปการศึกษา ; กฎข้อบังคับของโรงเรียน -- คำปราศรัยในการสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 8-10 ธ.ค. 2516 -- นิสัย 4 ; เหตุแห่งการดำรงชีวิต ; การเห่อเหิมที่นอกเหนืออำนาจแห่งเหตุที่เกินกว่าปัจจัยที่จะรองรับ ; สิ่งทั้งปวงย่อมเกิดแต่เหตุเป็นปัจจัย -- การบริจาคโลหิต -- พลตรีศิริ ศิริโยธิน กับความก้าวหน้าของการบริการโลหิตในประเทศไทย


ศิริ ศิริโยธิน พล.ต. กระทรวงพาณิชย์ กรมการขนส่งทหารบก ธนาคารกรุงเทพ การบริหารรัฐกิจ ธนาคารและการธนาคาร การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การบริหารการศึกษา การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา การบริจาคโลหิต หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)92 ศ446ศ 2523CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram