Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorธนาคารอาคารสงเคราะห์
Title50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2496-2546) / พัลลภ กฤตยานวัช, บรรณาธิการอำนวยการ
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2546
Descript 346 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

ภาคประวัติ 50 ปี ธอส.: ภาวะที่อยู่อาศัยก่อนการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ -- กำเนิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2496 -- ธอส. ในบทบาททั้งธนาคารและผู้จัดสรร -- สู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะด้านเพื่อที่อยู่อาศัย (2516-2523) -- ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงบทบาท ธอส. (2524-2532) -- ธอส. ยุคก้าวเติบใหญ่ เพื่อประชาชนพึ่งอาศัย (2533-2539) -- ธอส. กับบทบามการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (2540-2545) -- การเผชิญมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจ และการพลิกฟื้น ธอส. (2540-2546) -- ธอส. บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในอนาคต -- ภาคมรดก ธอส. (ธนาคารของเรา บ้านของเรา): ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง -- เพื่อบ้าน เพื่อธนาคาร (บทสัมภาษณ์พิเศษอดีตผู้นำและผู้บริหาร) -- ภาพชุดมรดก ธอส. -- สายใยชีวิตพนักงาน -- ฟื้นความหลังและเกร็ดความรู้ ธอส. -- ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ -- เสียงจากลูกค้า -- จากทัศนะผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย -- ปาฐกถาพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาล -- ภาคมรดกบ้าน-มรดกครอบครัว (ธอส. สรรค์สร้าง ครอบครัวไทย): ตำนาน ประวัติศาสตร์บ้าน และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้าน -- ความเรียงเด่นว่าด้วยบ้านและครอบครัวของไทย -- บทเพลง บทกวี ภาษิต คำคำ คำพังเพย และคำขวัญ เกี่ยวกับบ้าน -- บทกวี ภาษิต คติ เรื่องสั้น ความเรียงเพื่อครอบครัวแสนสุข


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -- ประวัติ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Sasin Library332.32 ธอ592 2546CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.32 ธ242หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.32 ธ242หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram