Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต), พล.ต.อ. พระ, 2434-2513
Titleนิทานตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ / พลตำรวจเอก พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต), แต่ง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์จันหว่า, 2513
Descript 93 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

CONTENT

ประวัติย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพล.ต.อ. พระพินิจชนคดี: ผู้อำนวยการสอบสวนคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ-การจับกุมขบถภายในราชอาณาจกรทั่วประเทศ-ขบวนการกู้ชาติ-ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย-ขบวนการสันติภาพแห่งประเทศไทย -- บันทึกการประชุมเรื่องวางแนวการสืบสวน และสอบสวน -- การสืบพยานหลักฐานในประเทศจีนและญี่ปุ่นเพื่อลบล้างคำฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ทรัพย์สินของคนญี่ปุ่น[ในไทย]ถูกยึด -- การปฏิบัติต่อกองทัพญี่ปุ่นเมื่อทางรัฐบาลไทยจำยอมให้ทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย -- นิทานตำรวจ: ความเป็นอยู่ของตำรวจสมัยโบราณ ; การเรียนเป็นนายตำรวจ ; หน้าที่ของนายตำรวจ ; การดำเนินการทางคดีอาญา ; การรับคำร้องทุกข์ ; สำนวนคดี ; การจะรักษาความปลอดภัยแก่พยานในคดี ; คุณสมบัติของพนักงานสืบสวนสอบสวน ; อั้งยี่สมัยใหม่


พินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) พล ต.อ. พระ 2434-2513 ตำรวจ -- ไทย การสอบสวนของตำรวจ การสืบสวนอาชญากรรม อั้งยี่ คอมมิวนิสต์ สงครามเอเชียบูรพา -- ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 363.2 พ686น 2513LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram