Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleลีลาชาวบ้าน / สุวัฒน์ คงแป้น, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ : มูลนิธิชุมชนไท, 2547
Edition พิพม์ครั้งที่ 1
Descript 283 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ที่อยู่อาศัยและเมืองน่าอยู่ : เคลื่อนขบวนคนจนในกรุงพนมเปญ พัฒนา 100 สลัมใน 1 ปี ; ตามไปดูการพัฒนา Kampung ในสุราบายา ; ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคนสามชุก ; ภาพเก่าเล่าขาน ถนนยมจินดา สะท้อนตัวตนคนระยอง ; โฮมแฮงเฮาเฮ็ดเฮือน : เฮาฮักเฮือนเฮา ; จุดประกายบ้านมั่นคงที่อยุธยา ; เยี่ยมบ้านเสาร้อยต้น ชุมชนน่าอยู่ ดูพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่วัดเกตุการาม ; อุตรดิตถ์ บ้านมั่นคง ; เมืองสามหมอก น่าอยู่ได้ ด้วยชาวแม่ฮ่องสอน -- ธุรกิจชุมชน : กล้วยกรอบแก้ว กลุ่มแม่บ้านเกาะร้าวพัฒนา 2 ; ฤาเข่งปลาทูพลาสติก จะเข้ามาแทนที่เข่งปลาทูไม่ไผ่ ; ผ้ามัดย้อมสมุนไพร บ้านวังเลน -- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ชะตากรรมแม่น้ำโขง ; ตามไปดู ผีบ้า ที่ยโสธร ; การกลับมาของสวรรค์บ้านนา ; สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ศิลปวัฒนธรรม : รักษา นกเขาไม่ขัน ด้วย ภูมิรู้มุสลิมใต้ ฟื้นความสุขให้ชีวิต ; โคม-ตุง ศิลปกรรมที่สะท้อนความเชื่อคนเมือง ; สืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลังตะลุงบรมครูอิ่มแห่งศูนย์บางแก้ว -- ชุมชนเข้มแข็ง/สิทธิชุมชน : ตามไปดูแผนชีวิตชุมชนคนชะอวด ; อาสาพัฒนาชุมชน พลิกมิติการศึกษาพัฒนาคนคืนสู่บ้านเกิด ; เยาวชนอาจสามารถลงแขกเกี่ยวข้าว-ดำนา ขยี้ยาเสพติด -- องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน : องค์กรการเงินในประเทศไทย เป้าหมายสู่การสร้างระบบการเงินภาคประชาชน ; กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ นวัตกรรมที่ไม่ธรรมดาของกองทุนชุมชน ; ตามไปดูกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่


การพัฒนาชุมชน -- ไทย การพัฒนาสังคม ธุรกิจชุมชน องค์กรชุมชน -- ไทย society rural areas ไทย -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 65664CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.14 ล514CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.14 ล514CHECK SHELVES
Social Research Institute Library307.14 ล514LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram