Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleข้าวปลาหมาเก้าหาง : ประชุมคำบอกเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับกำเนิดต้นข้าว / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 47, 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

ข้าวมาจากไหน (จ้วง, เมืองกวางสี) -- สุนัขนำเมล็ดข้าวมาให้ (ไทใต้คง) -- กำเนิดเมล็ดข้าว : สุนัขมีบุญคุณต่อมนุษย์ (ลีซอ) -- สุนัขพาพันธุ์ข้าวมาให้มนุษย์ (ชาวปู้ยี่ อำเภอว่างหมอ อำเภอ เจินเฟิง) -- เมล็ดข้าวที่ใหญ่โตเท่าลูกมะละกอ (ไทใต้คง) -- เมล็ดข้าว (ชาวปู้ยี่ อำเภอว่างหมอ อำเภอ เจินเฟิง) -- ข้าว (มูเซอ) -- เมล็ดข้าวนี้ติดหางหมามา (มูเซอ) -- ปู่ขวัญข้าว ไทใต้คง -- นิทานข้าว -- ข้าว (ลัวะ) -- ต้นข้าว (ไทดำ) -- ข้าว (อินโดนีเซีย) -- กำเนิดข้าว (ลาว) -- กำเนิดข้าว (ฟิลิปปินส์) -- นิทานข้าว (ม้อย) -- แม่โพสพ เทพเจ้าของข้าว -- ปลาฉลาดตัวแบน (นิทานชุมพร) -- การทำขวัญข้าว (นิทานภาคมต้) -- ขวัญข้าว -- เม็ดข้าวกับเทวดา (ปะกาเกอญอ) -- นิทานเกี่ยวกับประเพณีการเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่ในฤดูทำนา -- ทำไมคนจึงต้องเกี่ยวข้าว -- กรรมของข้าว 3 เม็ด -- แก่นข้าว -- ข้าวเปลือกกับคนขี้เกียจ (ไทลื้อ) -- ยืมพันธุ์ข้าว (ไทลื้อ) -- ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (นิทานกาฬสินธุ์) -- ทำบุญแจกข้าว (นิทานกาฬสินธุ์) -- นิทานเกี่ยวกับประเพณีก่อกองข้าวเปลือก -- เหยี่ยวขวัญข้าว (กะเหรี่ยง) -- ประวัติขวัญข้าว -- ทำไมข้าวจึงเล็ก -- ประวัติของข้าว -- ข้าวที่เกาะแก้วพิสดารในพระอภัยมณี -- ย่าขวัญข้าว (ไทเขิน) -- นิทานแม่หญิงและต้นข้าว -- แม่โพสพที่มนุษย์เราได้ทำไร่นากันต่อมา (นิทานชาวบ้าน) -- การทำนาดำ (เผ่าต้ง) -- คนไทสอนคนตะเหลี่ยงทำนาดำ (ไทใต้คง) -- ข้าวเชื้อเนื้อนก


ข้าว -- คติชนวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.GR790.R5 ข227CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.36849 ข461CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.36849 ข461CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionF84STAFF ONLY
Arts Library : Special CollectionF83STAFF ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram