Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorอดุลย์ รัตนมั่นเกษม
Titleทุนนิยมดาวแดง (Changing China) / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
Imprint [กรุงเทพฯ] : Nut Republic, 2546
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 123 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

การเมืองจีน จีนบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง: อดีต ปัจจุบันและอนาคต ; ความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาที่รอแก้ไข ; ความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ ; โครงการพัฒนาภาคตะวันตก ; ปัญหาเอ็นพีแอล (NPL) และอื่น ๆ ; มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก-ฝันที่ยังอยู่ไกล ; พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับการอ้าแขนรับนายทุน ; บทเรียนจากประเทศอดีตสังคมนิยม ; เก็บหลักการลัทธิมาร์กซ์เข้าลิ้นชัก ; ผลกระทบต่อเอเชีย ; บทสรุป-ภาระอันหนักอึ้งของหูจิ่นเทา ; ทฤษฎี "ตัวแทนสามประการ" ; ก้าวย่างการเปลี่ยนแปลงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน -- เศรษฐกิจจีน จีนกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ: ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ-จริงหรือตกแต่ง ; ปัญหารัฐวิสาหกิจและคนตกงาน ; ปัญหาการก่อหนี้สาธารณะของรัฐและการแก้ไขความยากจน ; จีนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจแค่ไหน ; จีนกับปัญาการทุจริตฉ้อฉล -- ผู้นำรุ่นที่ 4 เส้นทางการเมืองของหูจิ่นเทา: ทายาทการเมืองของเจียงเจ๋อหมิน? ; เส้นทางขึ้นสู่อำนาจที่อาจไม่ราบรื่นนัก ; บุคลิกของหูจิ่นเทา ; เวินเจียเป่า - กว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ; การปล่อยข่าวสกัดกั้น ; ทางนั้นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ; ประวัติส่วนตัว -- ปัญหาไต้หวัน ใครเป็นใครในการเรียกร้อง "สาธารณรัฐไต้หวัน" ; ไต้หวัน-ไฟสงครามที่อาจปะทุได้ทุกเมื่อ -- นโยบายต่างประเทศบางอย่างที่น่าสนใจ บทบาทของจีนในศึกสหรัฐ-อิรัก: รัสเซียและจีน หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แนบแน่น -- กองทัพจีน กองทัพจีนในสายตารัสเซีย: โครงสร้างกองทัพจีนในปัจจุบัน ; แนวโน้มสำคัญในการปรับปรุงกองทัพ ; งบประมาณทางทหารของจีน ; ปัจจัยที่สงผลกระทบต่อการพัฒนากองทัพของจีน ; กองทัพจีนกำลังจะทันสมัย ; กองทัพจีนในสายตาสหรัฐอเมริกา ; จีนต้องการพัฒนาอำนาจทางทหารในภูมิภาคแปซิฟิก ; ความทันสมัยของกองทัพคืบหน้าไปอย่างช้า ๆ ; กองทัพจีนบุกไต้หวันไม่ได้ภายใน 15 ปีนี้ -- โรคซาร์สกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีน


จีน -- การเมืองและการปกครอง จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ -- จีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)320.951 อ134ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 อ134ทCHECK SHELVES
Arts LibraryDS779.23 อ144ท 2546CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram