Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorดาวรัตน์ ชูทรัพย์
Titleหมื่นร้อยพันผสาน เล่ม 1 : บันทึกสิ่งดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย / ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, ค้นคว้าเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 314 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ถ้อยคำ : คำอธิษฐานของคุณพุ่ม ; เที่ยวถิ่นไทยไปกับคำ ; เรื่องส้ม -- สำนวน : งามอย่างเบญจกัลยาณี ; เรือนสาม-น้ำสี่ ; แม่หญิง-แม่หญัง ; สิบแปดมงกุฎ -- ชวนกิน : ขนมจีน จีนไยไม่รู้จัก ; ขนมฝรั่งกุฎีจีน ; ขนมค้างคาวเจ้าครอกทองอยู่ ; ขนมไส้หมูเจ้าครอกวัดโพธิ์ ; ของกินเล่นเย็นๆ ใจ ; จึงแสร้งว่าเพราะหายาก ; มะพร้าวอาหารรองรังเด็กไทยสมัยก่อน ; เล่าเรื่องขนมเบื้อง ; สีสันสรรจากธรรมชาติ ; อาหารยามยากของคนเดินทาง ; อาหารยามไม่ยากหากปรับตัว ; อาหารยามยากในวรรณกรรม -- ถิ่นไทย : ชุมชนชาวโปรตุเกส ; ชุมชนบ้านลาวและขลุ่ยบ้านลาว ; ตลาดเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ; ย้อนอดีตสมุทรปราการ -- นัยประวัติ : ของขวัญปีใหม่ ; เงินถุงแดง ; พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ; พระนิรันตราย ; พระไพรีพินาศ -- อรรถอุบาย : คำโบราณท่านว่าไว้ไม่ให้คบ ; โบราณอุบาย กลางค่ำกลางคืน ; โบราณอุบาย ข้อห้ามการกิน ; เรือนไทยห้ามไว้มิให้ปลูก -- สืบสายวัฒนธรรม : กรวดน้ำ ; การอบให้อบอวล ; การร่ำหอมรำเพย ; ชนไก่และเรื่องไก่ๆ ; ทรงผมเด็กไทยสมัยก่อน ; บุหงารำไป ; สงกรานต์พระประแดง ; มาตราชั่งตวงวัดอย่างไทย ; เรื่องแมวๆ ; เรือนไทยที่อยู่อาศัยจากภูมิปัญญา ; สมุนไพรและเครื่องหอมถนอมกลิ่น ; หมา...ภูมิปัญญาชาวใต้


วัฒนธรรมไทย ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS568 ด227หCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ด227หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ด439ห ล.1CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ด439ห ล.1CHECK SHELVES
Thai Studies Library390.09593 ด439ท ล.1CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram