Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความช่วยเหลือเร่งด่วนกับเหยื่อในสองฝั่งโลก [จุลสาร]
Imprint 2544
Descript 2 แผ่น : ภาพประกอบ

CONTENT

รายการ "อเมริกา : 10 ทริบิวท์ ทู ฮีโร่ส์" -- สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) -- องค์การยูนิเซฟ -- เติร์กเมนิสถาน -- องค์กรการกุศล "อ๊อกซ์แฟม" -- องค์การอาหารโลก (เวิลด์ฟู้ด) -- องค์การกาชาด


ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน การบรรเทาสาธารณภัย เหยื่อการก่อการร้าย การก่อการร้าย -- สหรัฐอเมริกา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 004517LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram