Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเจริญ กระบวนรัตน์
Titleหลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา / เจริญ กระบวนรัตน์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ปรัชญาการฝึกสอนกีฬา -- บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา -- หลักพื้นฐานในการฝึกซ้อมกีฬา -- เทคนิคการวิ่ง -- การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาด้วยการฝึกยกน้ำหนัก -- การอบอุ่นร่างกายและกายบริหาร -- การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมของนักกีฬา -- การฝึกทางด้านจิตวิทยาก่อนการแข่งขัน -- การประเมินผลจิตวิทยาการฝึกซ้อมกีฬา -- พัฒนาการของนักวิ่งระยะสั้นและนักวิ่งข้ามรั้ว -- ลักษณะเฉพาะของการฝึกวิ่งระยะสั้นและการวิ่งข้ามรั้ว -- วิธีการฝึกความอดทนในการวิ่ง -- การวิ่งระยะกลาง -- เทคนิคการฝึกวิ่งระยะทาง 800 เมตร -- เทคนิคการวิ่งระยะกลางและระยะไกล -- การฝึกวิ่งมาราธอน -- การบาดเจ็บจากการวิ่ง -- การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความยาวของขาไม่เท่ากัน -- การบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางการกีฬา


กรีฑา การฝึกกีฬา บาดเจ็บทางการกีฬา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)796.42 จ722หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)796.42 จ722หCHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10GV711.5 จ 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram