Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม โดยความร่วมมือของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม, 2545
Connect towww.idf.or.th/foodinnovation
Descript 51 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม

CONTENT

เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง -- เส้นหมี่โคราชเพื่อสุขภาพ -- ปลายอ -- ซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า -- อาหารแช่แข็งจากซูริมิในภาชนะ -- แป้งชุบทอดสำเร็จชนิดใหม่ -- มันเทศเฟรนช์ฟรายด์ -- อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ -- ผลิตภัณฑ์มะม่วงสดตัดแต่ง -- มิลค์เชคผงรสผักผลไม้ -- เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้ -- สารเร่งทางชีวภาพในกระบวนการทำอาหารสัตว์หมัก -- ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูง -- การมันสำปะหลัง วัตถุดิบมูลค่าสูง -- ผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดอ่อน -- หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้หมักแหนม -- หัวเชื้อคุณภาพสำหรับการผลิตซอสเปรี้ยว (ซีอิ้วเปรี้ยว) -- หัววัดน้ำตาลซูโครส -- เทคโนโลยีการผลิตฟรุคโตสจากน้ำตาลทรายในระดับอุตสาหกรรม -- ถังบ่มโคจิประสิทธิภาพสูง -- กรรมวิธีการเพิ่มศักยภาพแป้งและสตาร์ชข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร -- เทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำ -- เครื่องแช่เยือกแข็งต้นแบบสำหรับการผลิตน้ำมะนาวเข้มข้น หรือน้ำสับปะรดเข้มข้น -- อากาโรสจากสาหร่ายให้วุ้น


เทคโนโลยีทางอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)664 น351CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)664 น351CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram