Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศิราพร ณ ถลาง
Titleชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 13, 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมของชนชาติไท : ไทใหญ่ ไทอาหม ไทใต้คง ; ไทลื้อ ; ไทเขิน ; ไทยวน-ล้านนา ; ลาว-ล้านช้าง ; อีสาน ; ไทดำ-ไทขาว ; จ้วง -- คติชนกับคนไท : ตำนานสร้างโลกในความเชื่อชนชาติไท ; ตำนานข้าวในความเชื่อชนชาติไท ; ชาดกพื้นบ้านในการรับรู้ของชนชาติไท ; บทสังเคราะห์ การใช้ข้อมูลคติชนในวงการไทศึกษา -- บทประเมินสถานภาพไทศึกษา คติชนและวรรณกรรม : บทประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับคติชน และวรรณกรรมของชนชาตไทกลุ่มต่างๆ ; บทประเมินแนวทางและวิธีการศึกษาคติชน/วรรณกรรมชนชาติไท ; บทสังเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการวิจัยคติชน/วรรณกรรมชนชาติไท -- บรรณานุกรรมคติชน/วรรณกรรมชนชาติไท


ชาวไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี นิทานพื้นเมือง วรรณกรรมพื้นบ้าน ตำนาน ไทยวน -- ความเป็นอยู่และประเพณี art culture

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionW GR312 ศ237ชLIB USE ONLY
Arts LibraryGR312 ศ237ชCHECK SHELVES
Arts LibraryGR312 ศ237ชCHECK SHELVES
Arts LibraryGR312 ศ237ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.21 ศ444ชDUE 01-03-21
Central Library (5th Floor)398.21 ศ444ชDUE 16-12-20
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 011195LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 62010CHECK SHELVES
Thai Studies Library398.21 ศ444ชCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram