Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorวาสนา คุณาอภิสิทธิ์
Titleว่ายน้ำเพื่อชีวิต / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 150 หน้า : ภาพประกอบ ; 21ซม

CONTENT

ทำไมต้องว่ายน้ำเป็น: สุขวิทยาในการว่ายน้ำ -- หลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการว่ายน้ำ -- ก่อนก้าวแรกของการว่ายน้ำ: วัยที่เหมาะสมสำหรับการว่ายน้ำ ; อุปกรณ์การว่ายน้ำ -- ทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำ: การฝึกเปลี่ยนทิศทางขณะว่ายน้ำ ; การฝึกพลิกตัวขณะว่ายน้ำ ; การฝึกการหายใจในน้ำ -- การฝึกท่าว่ายน้ำ -- การเริ่มและการกลับตัวสำหรับการว่ายน้ำแข่งขัน -- การลอยคอในน้ำ การดำน้ำ และการว่ายใต้น้ำ -- การกระโดดน้ำ -- สนุกกับการออกกำลังกายและการเล่นเกมในน้ำ -- การช่วยคนตกน้ำ -- ตรวจสอบความสามารถกันอย่างไร


การว่ายน้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)797.21 ว491วนCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)797.21 ว491วนCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram