Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorZi, Zhongyun
TitleMeiguo dui Hua Zheng ce di yuan qi he fa zhan : 1945-1950 / zhong mei guan xi shi cong shu bian ji wei yuan hui zhu bian ; zhi zhong yun zhu
Imprint Chongqing : Chongqing chu ban she, 1987
Descript 397 p. ; 21 cm

United States -- Foreign relations -- China China -- Foreign relations -- United States United States -- Foreign relations -- Taiwan Taiwan -- Foreign relations -- United States

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackE183.8.C5 Z64MCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram