Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorSun, Liqun
TitleShi ren yu she hui. Qin han wei jin nan bei chao juan / Li Zehua zhu bian ; Sun Luqun, Ma Liangkuan, Liu Zehua zhu
Imprint Tianjin shi : Tianjin ren min chu ban she, 1992
Descript 408 p. ; 20 cm

Intellectuals -- China China -- Intellectual life -- 221 B.C.-960 A.D

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackHM213 S957SCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram