Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorมนตรี ภู่มี
Titleสุขภาพแบบองค์รวม : มองย้อนการแพทย์ตะวันออก / มนตรี ภู่มี
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 248 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

สุขภาพแบบองค์รวม -- ต้นตอและความหมายของโรคร้าย -- มุมมองของร่างกายกับจิตใจ -- การเยียวยาคือการสื่อสาร -- เรียนรู้ความเจ็บปวด : พลังที่เปลี่ยนไป -- วิธีคิดแบบสะท้อนรับของจีน -- สมดุลที่ขัดกับหลักเหตุผล -- เหนือกว่าชีวเคมี -- กาย-จิตสัมพันธ์ -- จุดแห่งพลังชีวิต -- วิญญาณในใจ -- ความคิด : อัจฉริยะหรือปีศาจ -- ภาษาของความคิด -- เรื่องเล่า : ภาษาของจิตใต้สำนึก -- โรคการแสดง -- ปัญหา : การออกกำลังใจ -- เหนือกว่าสมองสองซีก -- วิกลจริตกับรู้แจ้ง -- อี้จิง : แผนที่ของจิตใต้สำนึก -- ศิลปะการแก้ปัญหาและเยียวยาจิตป่วย


การแพทย์ -- จีน การรักษาโรค -- จีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)610.951 ม152สCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.951 ม152สCHECK SHELVES
Education Library610.951 ม152สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram