Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorSong, Qiang
TitleZhongguo ke yi shyo bu : leng zhan hou shi dai di zheng zhi yu qing gan jue ze / Song Qiang, Zhang Zangzang, Qiao Biandeng zhu
Imprint Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 1996
Descript 435 p. ; 21 cm

United States -- Foreign relation -- China China -- Foreign relations -- United States United States -- Foreign relations -- 1989- China -- Foreign relations -- 1976-

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Foreign Languages CollectionE183.8.C5 S698ZCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram