Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพิเชียร คุระทอง
Titleอหังการมนุษย์ ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNA / พิเชียร คุระทอง
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

เพาะอีฟจากเนื้อเยื่ออดัม -- ทำพิมพ์เขียวยีนมนุษย์ -- ยีโนม คัมภีร์แห่งชีวิต -- ด้านลบของยีโนม -- จากยีโนมมาสู่โปรตีน -- เรื่องของโปรตีนวิทยา -- ทำแผนที่ยีนพืชชนิดแรก -- เอาพืชทำวัคซีนให้คน -- ดอลลี่กับมิลลี่ โคลนนิ่งไม่ได้มีวิธีเดียว -- โคลนนิ่งวัว ไทยก็ทำได้ -- ความล้มเหลวของยีนบำบัด -- ยีนบำบัดคืนชีพ -- สัตว์ยีนคน -- แข่งวิจัยโคลนนิ่งและตัดแต่งยีนหมู -- จุลชีพสังเคราะห์แทนยีนบำบัด -- ลู่ทางกำไรจากจุลชีพใหม่ -- แข่งวิจัยพาร์กินสัน -- ยาแก้อัลไซเมอร์ -- แข่งวิจัยอัลไซเมอร์ -- โคลนนิ่งเพื่อยาและเผ่าพันธุ์ -- หมูชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมอันดี -- ไข่ไก่รักษามะเร็ง -- ชุบชีวิตแมมม็อธ -- ธนาคาร DNA สัตว์และเมล็ดพืช -- ปัญหาจากการโคลนนิ่ง -- Stem cell รักษาเบาหวาน -- ทำเด็กเอา Stem cell -- วิจัย Stem cell ก้าวหน้า -- แอบทำมนุษย์โคลนกันแล้ว -- เด็ก GM เด็กพันธุ์ใหม่ -- โคลนนิ่งพาณิชย์ -- ผู้บุกเบิกธุรกิจค้า DNA -- ยีนพาณิชย์ -- ปรับตัวของบรรษัทยาข้ามชาติ -- สงครามสิทธิบัตรยีน -- โรค Canavan คดีตัวอย่างสิทธิบัตรยีน


โคลนิง พันธุกรรม โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ ดีเอ็นเอ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)572.86 พ655อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)572.86 พ655อCHECK SHELVES
Science Library572.86 พ32อ 2544CHECK SHELVES
Political Science Library572.86 พ655อCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram