Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสืบสานล้านนา : สานต่อลมหายใจของแผ่นดิน
Author ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, บรรณาธิการ
Imprint เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนา, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 197 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

จิตวิญญาณล้านนา -- ศูนย์รวมการถ่ายทอดจิตวิญญาณล้านนา -- คนล้านนา -- ดินแดนแห่งทรัพยากร -- ระบบเหมืองฝาย ภูมิปัญญาการจัดการน้ำพื้นบ้าน -- ภูมิปัญญาพื้นบ้าน: ไร่ข้าว วิถีแห่งต้นธาร ; เมล็ดพันธุ์บนภูสูง ; วิถีชีวิตพื้นบ้าน อนุรักษ์พันธุกรรม ; พลังวัฒนธรรม โอบกอดป่าต้นน้ำ ; หมอเมือง ; โรคใหม่ ภูมิปัญญาเก่า ; อาหารธรรมชาติจากไร่นาสู่ผู้บริโภค -- ศิลปะ ดนตรี หัตถกรรมพื้นบ้าน: ไม้แกะสลักล้านนา จากช่อฟ้าหน้าบันสู่ช่างไม้และดินสอ ; ประเพณีทานตุงในล้านนา ; ตีนจกเชียงใหม่จากอดีตที่ผ่านมา ; สีสันจากพรรณไม้ ; หีดไม้ครัวเมือง ; เปี๊ย พิณโบราณที่ไม่ธรรมดา -- วิถีเรียบง่าย ประเพณีงดงาม: สงกรานต์ล้านนา ปีใหม่เมือง ; วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนา ; เมือหน่ออ่อนจะเติบใหญ่ ; ประเพณีการต้อนรับ -- เสน่ห์ของสถานที่จัดงานสืบสานล้านนา: สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ) ศิลปหัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) ศิลปะการแสดง -- ไทย (ภาคเหนือ) ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.09593 ส736CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ส736CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram