Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรู้จักอเมริกา : หันมาดูศักยภาพของไทย
Author พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 66 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ภูมิหลังอเมริกา คือประวัติการถูกบีบคั้น - ดิ้นรนแสวงหา -- คติไทยคือพอใจถิ่นนี้ คติอเมริกันคือฟันฝ่าหาต่อไป -- บุกฝ่าหาดินแดน แล้วก็เดินหน้าหาความมั่งคั่ง -- แผ่ขยายวัฒนธรรม รักษาความเป็นผู้นำของโลก -- บุกฝ่าก้าวมาได้ พอถึงจุดหมายก็กลายเป็นวุ่นวายสับสน -- สังคมอเมริกามาถึงจุดเปลี่ยนที่ตั้งเค้ามานาน -- บ้าหลอมแตกไป เตือนอเมริกาให้สร้างจุดหมายใหม่ -- อเมริกาเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ ก็ต้องตันเมื่อสุดทางที่พุ่งไปข้างเดียว -- ถึงจะถลำสุดโต่งไป ก็ได้ศักยภาพเตรียมไว้ให้ฟื้นตัวได้ -- มีศักยภาพที่ดี ถ้าไม่รู้จักใช้ก็อาจกลายเป็นโทษ -- วัฒนธรรมขาดตอนไป สังคมไทยเลื่อนลอยเคว้งคว้าง -- อุดมคติหายไป ไม่มีคำสื่อใจที่จะรวมพลังสู่จุดหมาย -- คนไทยจะพัฒนาศักยภาพขึ้นมา พาสังคมไทยให้ก้าวไปได้หรือไม่ -- สังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สหรัฐอเมริกา -- ภาวะสังคม ไทย -- ภาวะสังคม สหรัฐอเมริกา -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.44 พ349รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.44 พ349รCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram