Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleหนังสืออนุสรณ์งานศพรองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ เตชะกัมพุช
Imprint กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2543
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ปวดเข่า -- ลูกชุบ -- ฝน (เขื่อน) -- อนาคตของอุดมศึกษาไทย -- ระบบการกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบ -- ใยอาหาร -- มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน -- หลักการเบื้องต้นในการลงทุน -- หยูกยา...น่ารู้ -- อาหารกับสุขภาพ -- เหล็กไหล...ไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ -- ความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระด้านสิ่งแวดล้อม -- ผึ้งหลวงกับคนเมือง -- ไวโอลีน -- หลักการบริหารใหม่ที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่สหัสวรรษ 2000 -- มองหน้าแลหลังเพื่อโลกาภิวัฒน์ -- วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม -- เรียนหมอดู


สันต์ เตชะกัมพุช หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : Reference Collection925 ห15 2543LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram