Authorศิริพร บูริตธรรม
Titleสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่พวก Crustaceans ืั้เป็นอาหารของตลาดปากน้ำ จังหวัดสมุดทราปราการ / โดยศิริพร บูริตธรรม
Imprint 2542
Descript 44 แผ่น : ภาพประกอบ, แผ่นภูมิ ; 30ซม.

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง -- ตลาดปากน้ำ -- สมุทรปราการ อาหาร Crustaceans

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2542 / 1568CHECK SHELVES