Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบทความ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22-26 มีนาคม 2542 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ / บรรณาธิการ: สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง, ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร, บุรณี กาญจนถวัลย์
Imprint กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 344 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

What's new in MRI? / นิตยา สุวรรณเวลา -- ผู้สูงอายุหญิงไทยในปัจจุบัน : ความสำคัญและสถานะทางสุขภาพ / สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล -- Update on clinical aspects of dengue infection / อุษา ทิสยากร -- อาการผิดแปลกไปจากปกติในการติดเชื้อเดงกี / ชิษณุ พันธุ์เจริญ -- โรคเอดส์ในเด็ก / อุษา ทิสยากร -- Current management in sensorineural hearing loss / เสาวรส อัศววิเชียรจินดา -- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการคัดแน่นจมูก ในผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง / ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร -- Current management of congenital diaphragmatic hernia / ดุสิต วีระไวทยะ -- การรักษาโรคถุงลมในปอดโป่งพองโดยการผ่าตัด / วิศิษฏ์ อุดมพาณิชย์ -- Retinopathy of prematurity / กิตติศักดิ์ กุลวิชิต -- Age-related cataracts / ปกิตติ ทยานิธิ -- Age-related glaucoma / ปกิตติ ทยานิธิ -- การกู้ชีวิต (CPR) adjunct for the airway / วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ -- ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่ควรทราบในการปฏิบัติการช่วยชีวิต / สมนพร บุณยะรัตเวช -- ยาที่ใช้บ่อยในการช่วยชีวิตขั้นสูง / สมนพร บุณยะรัตเวช -- Defibrillation-cardioversion / สมนพร บุณยะรัตเวช -- Surgical correctable constipation (โรคท้องผูกที่รักษาได้โดยการผ่าตัด) / อรุณ โรจนสกุล -- การระงับปวดสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและไฟไหม้น้ำร้อนลวก / สุปราณี นิรุตติศาสน์, ปิ่น ศรีประจิตติชัย -- Rehabilitation treatment of acute pain in trauma / อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์ -- ประสาทสรีรวิทยาของอาการปวดศีรษะ / ราตรี สุดทรวง -- Quality pregnancy : first trimester / ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ -- Quality pregnancy : second trimester / บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ -- Quality pregnancy : third trimeste / เยื้อน ตันนิรันดร -- การใช้ฮอร์โมนทดแทนทางคลินิก / สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์, และคนอื่นๆ -- Pediatric neuro-oncology : management in 21st century / สุวรรณี พันเจริญ -- New delopment of infant formula / สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ -- Accident and poison in children / โชติมา ปัทมานันท์ -- Extracorporeal treatment for poisoning and overdose / พรชัย กิ่งวัฒนกุล -- Poisoning in children : role of hospital pharmacists / อรวรรณ เกตุเจริญ -- การทำร้ายทารุณและทอดทิ้งเด็ก / ส่าหรี จิตตินันท์ -- Child abuse : the psychopathology of abused children and adolescents / อัมพล สูอำพัน --


การแพทย์ -- รวมเรื่อง สาธารณสุข -- รวมเรื่อง การรักษาโรค -- รวมเรื่อง โรค -- การป้องกันและควบคุม -- รวมเรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2542)

LOCATIONCALL#STATUS
Medicine Library : StackW3 จฬ49กร 2542CONTACT 2nd FLOOR COUNTER
Medicine LibraryW3 จฬ49กร 2542CONTACT STAFF
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionพ 15 009934LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram