Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสู่สุขภาพบนวิถีแห่งดุลยภาพ : เปิดประตูสู่การแพทย์ธิเบต = Health through balance : an introduction to Tibetan medicine
Author โดย เยชิ ดอนเด็น ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ โดย เจฟฟรีย์ ฮอพกินส์ ; ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์, แปล [เป็นภาษาไทย]
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2538
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 282 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

คำจำกัดความของร่างกาย -- วาตะ ปิตตะ และเสมหะ -- องค์ประกอบทั้งเจ็ดของร่างกาย -- สาเหตุ เงื่อนไข และทางเข้า -- การวินิจฉัยโรค : ชีพจร ; การซักถาม ; การตรวจปัสสาวะ -- การรักษา : พฤติกรรม ; อาหาร : เมล็ดพืชและเนื้อสัตว์ ; น้ำมัน สมุนไพร และการปรุงอาหาร ; ประเด็นเลือกสรร : โรคเบาหวาน ; เนื้องอก ; การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและการฟื้นความเป็นหนุ่มสาว ; การเปลี่ยนยาให้มีฤทธิ์ทางภาวนาคุณ -- อมฤตหฤทัยตันตระ


การแพทย์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา การแพทย์ -- ทิเบต โรค สุขภาพ คัมภีร์ตันตระแพทย์ การวินิจฉัยโรค

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)610.9515 ด276สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)610.9515 ด276สCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram