Titleสรุปผลงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา องค์การสหประชาชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2517
Descript 106 หน้า : ภาพประกอบ

องค์การสหประชาชาติ. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)341.2473 ส19สCHECK SHELVES