Authorเคนเวอร์ธี, เลโอนาร์ด เอส
Titleเล่าเรื่องสหประชาชาติ วิธีสอนแบบใหม่เรื่องสหประชาชาติ และองค์การในเครือสหประชาชาติ = Telling the UN story ... / เลโอนาร์ด เอส. เคนเวอร์ธี ; แปลโดย ศรีน้อย โพวาทอง
Imprint [พระนคร] : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2510
Descript 184 หน้า

สหประชาชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)341.13 ค55ลCHECK SHELVES