Authorวิระดา สมสวัสดิ์
Titleกฎหมายเบื้องต้น / โดย วิระดา สมสวัสดิ์ (และ) วีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน
Imprint เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 305 หน้า

ธรรมศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.1 ว686กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.1 ว686กCHECK SHELVES