Titleมังรายศาสตร์ฉบับเชียงหมั้น ต้นฉบับวัดเชียงหมั้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ ณ นคร ผู้ปริวรรต ; ลมูล จันทน์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, อธิบายศัพท์
Imprint เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2528
Descript 37, 13 หน้า ; 28 ซม

กฎหมาย -- ไทย ธรรมศาสตร์ กฎหมายโบราณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ม318CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ม318CHECK SHELVES