Titleมังรายศาสตร์ ภาคปริวรรต = Mangrai customary law : a transliteration / โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 32 หน้า

SUBJECT

  1. กฎหมาย -- ไทย -- ลานนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ช612มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ช612มCHECK SHELVES