Titleกฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อำเภอแม่จัน เชียงราย / อานันต์ กาญจนพันธ์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ศรีธน คำแปง, [ปริวรรต]
Imprint เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2526
Descript 76 หน้า ; 27 ซม

กฎหมาย -- ไทย -- ลานนา กฎหมายโบราณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 กฎ118CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 กฎ118CHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1740 อ225กวCHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1740 อ225กวCHECK SHELVES
Arts LibraryJQ1740 อ225กวCHECK SHELVES