Titleทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย พ.ศ. 2518-19 สาขานิติศาสตร์ / กองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
Descript 378 หน้า

นิติศาสตร์ -- วิจัย -- ทำเนียบนาม นักวิจัย -- ทำเนียบนาม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)340.092025 ค14ทLIB USE ONLY