Titleวันรพี'25 / โดย คณะกรรมการนักศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 35
Imprint กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2525
Descript 162 หน้า : ภาพประกอบ

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวง 2417-2463 คดีและการสู้คดี -- รวมเรื่อง การพิจารณาและตัดสินคดี กฎหมาย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.08 ว436CHECK SHELVES