Authorวิระดา สมสวัสดิ์
Titleมองกฎหมาย / วิระดา สมสวัสดิ์
Imprint เชียงใหม่ : โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
Descript 181 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม -- พัฒนาการของลัทธิกฎหมาย -- วิวัฒนาการแนวความคิดของกฎหมายในพม่าและสยาม -- การเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายสมัยรัชกาลที่ 5 และระบบยุติธรรมของไทย -- กฎหมายกับโอกาสทางการศึกษา -- โทษประหารชีวิต -- เสรีภาพกับความอดอยาก -- กฎหมายครอบครัวฉบับสมบูรณ์...เมื่อไรจะมา?


SUBJECT

  1. กฎหมาย -- รวมเรื่อง
  2. กฎหมาย -- ไทย
  3. law
  4. history

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340 ว686มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340 ว686มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340 ว686มCHECK SHELVES
Political Science Library340 วรมCHECK SHELVES
Political Science Library340 วรมCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 39378CHECK SHELVES