Authorเดือน บุนนาค
Titleท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก / เดือน บุนนาค
Imprint พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2500
Descript 436 หน้า

ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ด6115ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ด6115ทCHECK SHELVES