Authorเดือน บุนนาค
Titleท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก / เดือน บุนนาค
Imprint กรุงเทพฯ : สามัคคีธรรม, 2517
Descript 410 หน้า

ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526 การพัฒนาเศรษฐกิจ ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ด6115ท 2517CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ด6115ท 2517CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ดทCHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ดทCHECK SHELVES