Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิเคราะห์ครึ่งทางแผนฯ 5 (2527 : กรุงเทพฯ)
Titleวิเคราะห์ครึ่งทางแผนฯ 5 = Mid-fifth Plan review; การสัมมนา / จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องกิตติฮอลโรงแรมดุสิตธานี 12 มกราคม 2527 ; บรรณาธิการโดย จีระ หงศ์ลดารมภ์
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528
Descript 198 หน้า

SUBJECT

  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2. การพัฒนาประเทศ
  3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ก27ว CHECK SHELVES
Interlibrary Loan Request
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ก27ว CHECK SHELVES
Interlibrary Loan Request
Economics Library338.9 จ216ส CHECK SHELVES
Economics Library338.9 จ216ส CHECK SHELVES
Economics Library338.9 จ216ส CHECK SHELVES