Authorจงพิศ ศิริรัตน์
Titleศึกษาภาวะการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดย่อม เขตจังหวัดสงขลา / โดย จงพิศ ศิริรัตน์, อำพร เบ็ญจะมโน และ สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
Imprint สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2524
Descript 78 หน้า : แผนภูมิ

ธุรกิจขนาดย่อม แรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.642 จ125ศCHECK SHELVES