Authorไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Titleหัตถกรรมจักสานในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี สมหมาย เปรมจิตต์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Imprint เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Descript 102 แผ่น ; 27 ซม

เครื่องจักสาน ศิลปหัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47746412 ช912หCHECK SHELVES