Authorไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Titleหัตถกรรมสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, สมหมาย เปรมจิตต์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Imprint เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Descript 94 แผ่น ; 27 ซม

อุตสาหกรรมสิ่งทอ การทอผ้า ศิลปหัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.477461 ช912หCHECK SHELVES