Titleหวายและผลิตภัณฑ์หวาย และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก / ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2522
Descript 34 หน้า

หวาย ผลิตภัณฑ์จากไม้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47684106 ศ57หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47684106 ศ57หCHECK SHELVES