Authorพริ้มเพรา พนัสจุฑาบูลย์
Titleรายงานผลการศึกษา วิจัย ผู้รวบรวมสินค้าสัตว์น้ำทะเลในภาคใต้ / โดย พริ้มเพรา พนัสจุฑาบูลย์ (และ) กนกรันต์ คุ้มบัว
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523
Descript 23 หน้า : แผนภูมิ

สัตว์น้ำ -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766494 พ426รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766494 พ426รCHECK SHELVES